16 Andrej Kiska ml. o rodičovskej ofenzíve, overparentingu a 1on1 s deťmi

Andrej Kiska mladší o rodičovstve

„Rodičovská ofenzíva? Jednoducho sa snažíme robiť veľa vecí tak, aby to bola nejaká sranda aj pre nás dospelých – nad tú každodennú ťarchu.“

Andrej Kiska mladší, podnikateľ a startup investor, hovorí, že v rodičovstve sa mu nehce hrať iba defenzívu – aby dieťa bolo najedené, prebalené, malo strechu nad hlavou.

Rodičovstvo sa snaží posunúť do ofenzívnej roviny – robiť s deťmi veci, ktoré bavia aj jeho samého.

Aj keď sa téma rodičovskej ofenzívy síce nesie celou epizódou, počas hodiny a pol sme sa bavili napríklad aj o jeho skúsenostiach v USA, overparentingu, či nezávislosti detí odkazujúc na knihu Free-Range Kids.

Andrej prináša aj svoje osobné spomienky na to, ako ho otec naučil mať zdravý vzťah k peniazom a ako sa na tom snaží pracovať aj on so svojimi deťmi.

Opisuje tiež večerný rituál, ktorým doma podporujú otvorenú komunikáciu a spoločné zdieľanie zážitkov a potešení zo dňa.

Odkazy k epizóde
Bing Nursery School
The Nurture Assumption od Judith Harris
Group Socialization Theory
Thinking in Bets od Annie Duke
Free-Range Kids od Lenore Skenazy
No Two Alike od Judith Harris
Children of Paradise od Lee Hausner
Osmo systém

Kapitoly
0:00 Intro
1:33 Rozhodovanie o odchode do USA s malými deťmi
4:48 Skúsenosť s americkým zdravotníctvom
10:16 Škôlky a tlak na ženy ísť skoro do práce
16:26 Ako Andrej premýšľa nad rodičovstvom
22:48 Vplyv šťastia a náhody na parenting a venture capital
25:02 O koncepte rodičovskej ofenzívy
28:30 Vplyv overparentingu na deti a spoločnosť
33:05 Ako Kiskovci nechali deti ísť samé do parku
39:58 Genetika a prostredie
42:45 Výber aktivít pre deti v rámci rodičovskej ofenzívy
47:59 Prekonávať ťažkosti s deťmi tak, aby videli, že aj ty sa trápiš
55:47 Človek a jeho schopnosť zvyknúť si na krízu
57:22 O vzťahu k peniazom
01:04:55 Universal basic income a poznanie hodnoty peňazí
01:10:41 Deti a screentime
01:16:27 TikTok je asociálna sieť, nie sociálna
01:21:59 Peer pressure ohľadom mobilov
01:24:15 Andrejov rodičovský hack: 4 otázky

O podcaste
Všetky epizódy
Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Android Podcasts
Ostatné podcast platformy