11 Budúcnosť učenia, adaptabilita, AI a naše deti

Budúcnosť detí a AI

Digitálny vek spôsobil revolúciu v spôsobe učenia a vďaka technológiám poháňaným umelou inteligenciou môžeme vytvárať obsah rýchlejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

To nám umožnilo vytvárať komplexné príbehy s postavami a prostrediami, ktoré sa dajú prispôsobiť našim individuálnym potrebám, ale zároveň to vyvolalo otázky o úlohe učiteľov v budúcnosti.

Učenie riadené deťmi je forma učenia riadená samotnými deťmi, ktorá im umožňuje skúmať a učiť sa podľa vlastných podmienok, a to by sa malo podporovať vo všetkých vzdelávacích zariadeniach.

Technológia umelej inteligencie spôsobuje revolúciu v spôsobe našej práce a učenia sa a je na nás, aby sme ju využívali múdro a zabezpečili, že sa bude používať na zlepšenie, nie nahradenie nášho učenia a práce.

Dôležitým faktorom, ktorý pomáha deťom pri učení, je aj vzájomné učenie, pretože im umožňuje učiť sa jeden od druhého pútavejším spôsobom ako tradičné vyučovacie metódy.

Exponenciálne tempo technologického pokroku za posledné dve desaťročia je pozoruhodné a je jasné, že budúcnosť je tu. Musíme byť prispôsobiví a odolní a vybaviť naše deti zručnosťami, ktoré im umožnia orientovať sa v tomto novom svete.

Podnikanie je prirodzenou a nevyhnutnou zručnosťou pre úspech v dnešnom svete a je dôležité pochopiť hodnotu toho, čo vytvoríme, a ako to uviesť na trh.

Budúcnosť technológií je neuveriteľne vzrušujúca a my musíme zabezpečiť, aby naše deti boli vybavené zručnosťami, ktoré im umožnia bezpečnú a zodpovednú interakciu s nimi.

(Text bol vygenerovaný cez ChatGPT na základe sumarizácie nášho rozhovoru. Je bez úprav.)

Odkazy k epizóde
The Diamond Age by Neal Stephenson
Bloom’s 2-sigma problem
Attention is all you need paper
The Beautiful Tree by James Tooley
Midjourney
Almanach Navala Ravikanta
Pieter Levels
Nomadlist
Interior.ai
MAKE
Podcasting 2.0

Kapitoly
0:00 Intro
1:52 Rapové songy a detská knižka cez AI
6:32 Exponenciálne technológie a vzdelávanie detí
10:09 Child-directed learning
15:00 Deti hľadajú svoju unikátnosť
19:07 Attention is all you need
23:14 Beautiful Tree: Vzdelávanie detí v chudobných oblastiach
29:00 Skilly budúcnosti
31:31 Vývoj technológií od roku 2000
41:28 Sme kvôli technológiám hlúpejší?
46:25 Trénovanie adaptability a flexibilty
50:58 Multidisciplinarita
53:28 Podnikavosť a podnikanie
58:24 O podnikavosti jednotlivca: Príklad Pietera Levelsa
1:03:46 Záver

O podcaste
Všetky epizódy
Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts
Android Podcasts
Ostatné podcast platformy

Ak chceš dostávať info o novej epizóde aj s citátmi z epizódy (dostupné iba v newslettri), prihlás sa tu: https://otcovia.com/newsletter/.